Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM năm 2018

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM năm 2018

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM là hình thức đào tạo để giúp các bạn trẻ theo học ngành Y Dược nâng cao trình độ chuyên môn và giá trị bằng cấp, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm.
read more