Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM năm 2018

Thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM năm 2018

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM là hình thức đào tạo để giúp các bạn trẻ theo học ngành Y Dược nâng cao trình độ chuyên môn và giá trị bằng cấp, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm.
read more
Thời gian xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM 2018

Thời gian xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM 2018

Nếu không muốn bỏ lỡ xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng - Cao đẳng Y Dược TP.HCM thì thí sinh cần chú ý tới thời gian xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng 2018.
read more
Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng TP.HCM năm 2018 cần giấy tờ gì?

Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng TP.HCM năm 2018 cần giấy tờ gì?

Bên cạnh đáp ứng điều kiện tuyển sinh thì thí sinh tham gia xét tuyển còn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng năm 2018 theo quy định.
read more
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018

Cao đẳng Y Dược TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 với điều kiện xét tuyển chỉ cần tốt nghiệp THPT trên phạm vi toàn quốc.
read more