Thời gian tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 khi nào chính thức bắt đầu?

Thời gian tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 khi nào chính thức bắt đầu?

Thời gian tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 khi nào chính thức bắt đầu? Với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đáp ứng được yêu cầu xét tuyển cần chú ý tới thời gian...
read more
Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 lấy bao nhiêu chỉ tiêu?

Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 lấy bao nhiêu chỉ tiêu?

Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 lấy bao nhiêu chỉ tiêu? Đứng trước nhu cầu đăng ký theo học ngành Dược ngày càng cao liệu chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm...
read more
Công bố chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018

Công bố chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018

Công bố chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 Năm nay lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh ngành Dược hiện đang có xu hướng tăng cao, vậy chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng...
read more
Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2018 là gì?

Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2018 là gì?

Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2018 là gì? Mùa tuyển sinh năm 2018 đang tới gần, những thí sinh có nguyện vọng học Cao đẳng Dược Sài Gòn cần chú ý đến điều kiện tuyển...
read more
Cách điền phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược TP. HCM năm 2018

Cách điền phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược TP. HCM năm 2018

Cách điền phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược TP. HCM năm 2018 Thí sinh đăng ký tuyển sinh Cao đẳng Dược TP. HCM năm 2018 cần điền đúng thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển theo quy...
read more
Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 gồm những gì?

Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 gồm những gì?

Hiện nay, các thông tin liên quan đến hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh đang được rất thí sinh đã tốt nghiệp THPT quan tâm trong năm 2018.
read more
Điểm chuẩn Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 là bao nhiêu? Thí sinh tham gia xét tuyển Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018 cần chú ý tới mức điểm chuẩn hiện đã được nhà...
read more
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Dược TP Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện theo quy định Bộ LĐTB&XH trong nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo cán bộ ngành y tế trình độ cao đẳng. Năm 2018 trường thông báo tuyển sinh Cao đẳng Dược TP.HCM.
read more