Điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được làm tròn như thế nào?

Điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được làm tròn như thế nào?

Bộ Giáo dục và đào tạo công bố dự thảo sửa đổi và bổ sung chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, trong đó Quy định làm tròn điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được làm tròn như thế nào?

Điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được làm tròn như thế nào?

Điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được làm tròn như thế nào?

Theo những thông tin mà ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược TP HCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp được, thì quy định về làm tròn điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 như sau: Bài thi tự luận chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm. Còn đối với năm 2018, mức điểm tròn này được thay đổi như sau: Bài thi tự luận chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT giải thích ví dụ thí sinh được 4,99 điểm thì không được cộng tròn thành 5 mà sẽ giữ nguyên. Trong trường hợp đạt từ 4,991 đến 4,994 sẽ được làm tròn thành 4,99 điểm. Chỉ từ 4,995 đến 4,999 mới được cộng tròn thành 5 điểm. Quy định này sẽ phản ánh sát hơn kết quả bài thi của thí sinh và đảm bảo công bằng hơn giữa các thí sinh.

Đối với “bài thi tự luận chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm” được thay đổi thành “Bài thi tự luận chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân”.

Thay đổi một số quy định về đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký dự thi

Thay đổi một số quy định về đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký dự thi

Thay đổi một số quy định về đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký dự thi

Cũng trong dự thảo mà Bộ GDĐT vừa mới ban hành đối tượng dự thi là thí sinh tự do còn cần phải đảm bảo điều kiện đã tốt nghiệp THCS. Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng kí và dự thi kì kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng kí dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định mới được tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Riêng phần xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi, dự thảo bỏ quy định tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo. “Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; Sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp”. Dự kiến Bộ GDĐT sẽ xin ý kiến đóng góp của dư luận về dự thảo này tới hết ngày 20.2.2018.

Cao đẳng Y Dược TP HCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp