Giải mã tò mò bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được chấm như thế nào?

Giải mã tò mò bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được chấm như thế nào

Tất cả các phiếu trả lời nằm trong bài thi THPT Quốc gia năm 2018 của thí sinh đều được chấm bằng máy theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Giải mã tò mò bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được chấm như thế nào
Giải mã tò mò bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được chấm như thế nào

Theo đó, quy trình quét bài trắc nghiệm, xử lý, chấm thi thực hiện theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của Bộ. Để đảm bảo độ chính xác và an toàn theo đúng quy chế của Kỳ thi THPT Quốc gia, khi chấm các bài trắc nghiệm phải có bộ phận giám sát. Bộ phận này bao gồm: cán bộ giám sát của đơn vị chủ trì cụm thi, đơn vị phối hợp tổ chức thi (nếu có) và công an thực hiện giám sát trực tiếp, liên tục các hoạt động của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Việc quét bài trắc nghiệm bắt buộc phải được giám sát chặt chẽ. Cụ thể, trước khi quét phải lập biên bản mở niêm phong. Sau khi quét phải lập biên bản niêm phong. Đối với những thành viên tham gia xử lý Phiếu trả lời trắc nghiệm tuyệt đối không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ lý do gì. Sau khi quét, tất cả Phiếu TLTN và Phiếu thu bài thi được niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị.

Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018. (Hình ảnh minh họa)
Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018. (Hình ảnh minh họa)

Dựa theo quy định do Bộ DG&ĐT đưa ra, các giảng viên Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, các tệp dữ liệu quét bài thi gốc (kèm theo số báo danh, chưa kiểm dò, chưa sửa chữa, chưa chấm thi) được xuất từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT, được ghi vào 2 đĩa CD giống nhau (gọi là đĩa CD1), dán niêm phong, có chữ ký của bộ phận giám sát; một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ GD&ĐT (Cục Quản lý Chất lượng), chậm nhất ngày 4/7/2018.

Sau khi niêm phong đĩa CD1 theo quy định, các đơn vị mới được phép mở niêm phong các tệp dữ liệu phục vụ chấm thi do Cục Quản lý Chất lượng gửi đến. Tổ xử lý bài trắc nghiệm tiến hành việc xử lý bài thi và chấm thi chính thức. Điểm của các bài thi độc lập và điểm của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm thi của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đối với biên bản sửa lỗi kỹ thuật các Phiếu Trả lời trắc nghiệm; Kết quả chấm thi chính thức của các bài thi trắc nghiệm được ghi vào 2 đĩa CD giống nhau (gọi là đĩa CD2), dán niêm phong, có chữ ký của những cán bộ giám sát; một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi về Cục QLCL trước ngày 7/7/2018.

Các mốc thời gian thí sinh thi THPT Quốc gia cần nhớ

Như vậy công tác chấm thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và đúng quy định nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như công bằng giữa các thí sinh. Sau khi khi thi kết thúc, công việc của thí sinh chưa dừng lại khi cần phải liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi như điểm thi, công bố xét tốt nghiệp, thời gian phúc khảo,…

Các mốc thời gian thí sinh thi THPT Quốc gia cần nhớ
Các mốc thời gian thí sinh thi THPT Quốc gia cần nhớ

Nhằm giúp các thí sinh chủ động trong việc cập nhật thông tin, chuyên trang Cao đẳng Y TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã thống kê lại cụ thể như sau:

  • Ngày 10/07/2018: Các Hội đồng thi saukhi chấm thi xong sẽ xuất kết quả chấm thi từ Phần mềm hỗ trợ chấm thi ra 02 đĩa CD-ROM; một đĩa lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo; một đĩa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật kết quả thi vào phần mềm Quản lý thi.
  • Ngày 11/07/2018: Các Hội đồng thi chính thức công bố điểm thi THPT 2018.
  • Ngày 15/07/2018: Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.
  • Ngày 17/07/2018: Cập nhật vào Phần mềm Quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
  • Ngày 20/07/2018: Các trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho thí sinh; in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Căn cứ vào đó, thí sinh có thể chủ động tìm hiểu thông tin để vạch ra cho mình hướng đi tốt nhất cho bản thân trong tương lai.

Nguồn: caodangyduoctphcm.com