Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Em đang là sinh viên Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM nhưng có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự, vậy em có được tạm hoãn trong thời gian còn đi học?

Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM được hoãn nghĩa vụ quân sự?
Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Đây là trường hợp không hiếm gặp khi khi đối diện với những tình huống như trên thì không phải ai cũng biết phải xử lý như thế, có được hoãn nghĩa vụ không hay vẫn đi theo giấy báo? Để giúp các thí sinh đang học tập Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM hay những thí sinh đang có mong muốn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có thể chuẩn bị tâm lý để có thể xử lý đơn giản theo đúng quy định.

Trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự?

Quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đã được quy định cụ thể trong Thông tư 167/2010/TT-BQP và việc tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ cũng được quy định rất rõ ràng trong Nghị định số 38/2007/NĐ-CP, các trường hợp được miễn, hoãn nhập ngũ bao gồm:

Theo khoản 2, điều 41, những trường hợp công dân được miễn gọi nhập ngũ bao gồm:

  1. a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
  2. b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
  3. c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
  4. d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018
Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018

Những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ nhập ngũ được quy định tại khoản 1 Điều 41 những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  1. a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
  2. b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
  3. c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
  4. d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  1. e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
  2. g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018
Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018

Được hoãn nghĩ vụ quân sự khi đang học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM?

Căn cứ vào Khoản 1, điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự thì đối với những thí sinh đang học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM hoàn toàn có thể xin hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đến khi nào học xong. Lúc này bạn có thể yên tâm hoàn thành những chương trình đào tạo còn lại với thời gian học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là 18 – 20 tháng tùy theo đối tượng xét tuyển đầu vào.

Theo đó, nếu đam mê với lĩnh vực Dược học và có mong muốn học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM để mở rộng cơ hội việc làm hay phục vụ cho công việc thì bạn có thể hoàn thiện ngay bộ hồ sơ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018 theo quy định của Bộ LĐTB&XH và Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur và gửi về địa chỉ theo quy định của Nhà trường.

Nguồn: caodangyduoctphcm.com