Khám phá đầu ra của sinh viên Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018

Khám phá đầu ra của sinh viên Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018

Khám phá đầu ra của sinh viên Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018 Máy móc hiện đại đã dần ứng dụng trong thực tế khi chẩn đoán, khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đó cũng chính là cơ...
read more
Đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM học thứ 7 chủ nhật năm 2018

Đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM học thứ 7 chủ nhật năm 2018

Đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM học thứ 7 chủ nhật năm 2018 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh hệ văn bằng 2...
read more
Mẫu hồ sơ xét tuyển Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học  TP HCM năm 2018

Mẫu hồ sơ xét tuyển Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học TP HCM năm 2018

Mẫu hồ sơ xét tuyển Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học TP HCM năm 2018 Để giúp thí sinh thuận tiện trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ xét tuyển Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y...
read more
Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018 đào tạo trong bao lâu?

Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018 đào tạo trong bao lâu?

Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh năm 2018 đào tạo trong bao lâu? Cùng với sự ra đời và ứng dụng của hệ thống máy móc, kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán bệnh, nhu cầu theo học Trung cấp...
read more
Địa chỉ học Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM năm 2018

Địa chỉ học Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM năm 2018

Địa chỉ học Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh TP HCM năm 2018 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh ngày nay được nhiều người quan tâm theo học bởi những ý nghĩa to lớn mà ngành học mang lại đối...
read more
Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018

Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018

Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018 Nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của thí sinh, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Văn bằng 2...
read more
Học Trung cấp Kỹ thuật Hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018

Học Trung cấp Kỹ thuật Hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018

Học Trung cấp Kỹ thuật Hình ảnh Y học tại TP HCM năm 2018 Năm 2018 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp Kỹ thuật Hình ảnh Y học với điều kiện tuyển...
read more