Đối tượng nào có thể trở thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học?

Đối tượng nào có thể trở thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học?

Đối tượng nào có thể trở thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học? Bên cạnh việc điều trị của bác sĩ, sự ân cần của Điều dưỡng, sự chính xác của Dược sĩ khi dùng thuốc thì vai trò...
read more
Địa chỉ học Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm TP HCM thứ 7, chủ nhật

Địa chỉ học Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm TP HCM thứ 7, chủ nhật

Địa chỉ học Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm TP HCM thứ 7, chủ nhật Học Văn bằng 2 Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm thứ 7, chủ nhật được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhưng để...
read more
Thời gian học Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tại TP HCM năm 2018

Thời gian học Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tại TP HCM năm 2018

Thời gian học Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tại TP HCM năm 2018 Thời gian học Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm Y học là bao lâu và hồ sơ gồm những giấy tờ gì là những...
read more
Tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm Y học học tại TP HCM năm 2018

Tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm Y học học tại TP HCM năm 2018

Tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm Y học học tại TP HCM năm 2018 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm Y học học tại TP HCM với điều kiện xét tuyển đơn...
read more